Tworzenie kolekcji wina Foto

CELLARIO może dla swoich Klientów wybrać wina do kolekcji i do przechowywania przez kolejne lata w profesjonalnie przygotowanej do tego celu piwnicy. Kolekcje mogą być tworzone na bazie różnych oczekiwań ze strony Klienta takich jak: kraju pochodzenia, region, apelacja, kolor, styl, walory smakowe, ocena wydana przez światowych ekspertów oraz posiadanego przez Klienta budżetu. Kolekcja może być przygotowana jednorazowo na dany rok, ale może być również tworzona stopniowo (na przykład co miesiąc), elastycznie dopasowywana do oczekiwań i możliwości Klienta, jak również pojawiających się okazji. Kolekcja może być traktowana jako źródło wina do konsumpcji na koleje lata, ale może być również kolekcją, która weźmie udział w planie inwesycyjnym przygotowanym przez CELLARIO.

 Wybrane wino będzie się na pewno charakteryzować następującymi cechami:

  • wybrane szczepy oraz sposób produkcji gwarantuje długie przechowywanie,
  • posiada świetne recenzje,
  • otrzymało nagrody i wyróżnienia,
  • ma wysokie oceny ekspertów z całego świata,
  • istnieje możliwość sprowadzenia wybranego wina do piwnicy CELLARIO,
  • posiada atrakcyjną cenę.

Przygotowanie spersonalizowanej oferty wymaga bezpośredniego kontaktu z Klientem. Prosimy o kontakt w tej sprawie pod adresem:  biuro@cellario.pl